riocoat heeft een ruime ervaring op het gebied van renovatie in Nederland en Duitsland
opgedaan. Daarom kunnen wij u absolute topkwaliteit aanbieden op het gebied van
rioolrenovatie of leidingrenovatie. Onze mensen zijn geschoold op het gebied van
materiaalkennis, werkmethodes en veiligheid. Certificaten van de leveranciers en
veiligheidspapieren (VCA, veilig werken in en aan riolen) zijn de minimale eisen die wij aan
onze mensen stellen. De door ons gebruikte methodes en materialen voldoen aan de
Duitse DIBt keur (Deutsche Institut für BauTechnik). Elke renovatie wordt volgens de vereiste
protocollen uitgevoerd en deze worden ook meegeleverd.

Mede hierdoor wordt er altijd professioneel, veilig  en niet onbelangrijk, altijd schoon en
milieuvriendelijk gewerkt. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare
materialen en laten altijd een schone werkplek achter. 

Een vereiste voor een kwalitatief hoogwaardige renovatie is een inspectie vooraf. Om te
kunnen bepalen of er een renovatie mogelijk is, is het raadzaam om een
haalbaarheidsonderzoek (te laten) uit te voeren. In dit onderzoek wordt de leiding
geïnspecteerd en in kaart gebracht. Tevens kan dan worden bepaald vanuit welke plaats de
renovatie kan gaan plaatsvinden. Alle constateringen worden opgeslagen en uitgeprint in een
overzichtelijke rapportage, waarna er een renovatieadvies volgt. De filmbeelden kunnen
achteraf door u bekeken worden. Met de inspectiecamera kan ook een voor- en/of een
opleveringsinspectie uitgevoerd worden. De opgenomen beelden kunnen worden
vastgelegd op elk mogelijk medium (DVD, USB-stick of zelfs per mail).