Riool- of leidingrenovatie wordt vooral toegepast bij leidingen op plaatsen waar vervangen
moeilijk, duur of zelfs onmogelijk is.

In de ons omringende landen worden al jaren leidingen van binnenuit gerenoveerd, met
Duitsland als koploper. Het is in Duitsland en in een aantal andere deelstaten al verplicht om
als riooleigenaar aan te tonen dat zijn/haar rioolsysteem waterdicht is. Dit is de reden dat er
technieken ontwikkeld zijn om met zo min mogelijk overlast toch een kwalitatief hoogstaande
renovatie te kunnen uitvoeren. In principe is het mogelijk om al uw leidingwerk (vanaf DN50),
van riolering  tot badkamer- of keukenleidingen,  te renoveren  zonder daarbij in de muren
en/of vloeren te hoeven breken.

In Nederland ziet men nu ook steeds meer en meer de mogelijkheden en voordelen van deze
technieken. Overlast is vaak een bijkomend nadeel bij vervanging en dat kan met onze
technieken tot een minimum worden beperkt. U hoeft niet te hakken en te breken in vloeren
en muren. Een groot bijkomend voordeel is dat het leidingsysteem maar een zeer beperkte
tijd buiten gebruik hoeft te worden genomen. Bij sommige methodes hoeft het systeem zelfs
helemaal niet afgesloten te worden.

Renovatie is al mogelijk vanaf een leidingdiameter van DN50 (5 cm):
Door middel van een dragend materiaal van glasvezel of polyester naaldvilt in combinatie met
een 2 componentenkunsthars, is het mogelijk om een renovatie uit te voeren,  die minimaal
dezelfde levensduur en kwaliteit heeft als het originele leidingmateriaal.